Pekingplattformen i the Decade of Action

Redovisning av Pekinguppdraget 2021–2022.

Jämställdhetsmyndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2021 i fortsatt uppdrag att belysa och sprida kunskap om Pekingplattformens syfte och sakområden. Plattformens koppling till FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Agenda 2030 skulle också synliggöras, med fokus på ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingick att genomföra nationella aktiviteter inom ramen för FN:s femåriga initiativ Generation Equality, samt aktiviteter särskilt riktade mot arbetsmarknadens parter och civilsamhället,  inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus.

Ekonomi

Makt och inflytande

Mäns våld mot kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 1 februari 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024