Remissvar på ”Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finaniserade hälso- och sjukvården” (DS 2022:15 )

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på utredningens förslag.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 27 oktober 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024