Remissvar DS 2022:3

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på förslagen.

Jämställdhetsmyndigheten vill dock tillägga att det till det övergripande målet för jämställdhetspolitiken numera finns sex stycken delmål.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 11 mars 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024