Remissvar "En registerlag för myndigheten för vård- och omsorgsanalys" (DS 2023:10)

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar lagförslaget och instämmer i bedömningen att det kommer att ge Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys bättre verktyg att utföra sina uppdrag.

Publiceringsdatum: 30 juni 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023