Remissvar - En ny ordning för asylsökandes boende

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag att utforma åtgärder för att fler ska bo på Migrationsverkets asylboenden samt att föreslå en skyldighet för asylsökande att delta i den samhällsintroduktion som anordnas av Migrationsverket.

Även förslaget om åtgärder vid misskötsamhet kan förväntas få positiva konsekvenser för att skapa en trygg boendemiljö för flickor, pojkar, kvinnor och män fri från våld och trakasserier.

Jämställdhetens vill understryka att detta endast gäller om förslagen får en ändamålsenlig utformning och efterlevs.

Publiceringsdatum: 29 juni 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023