Remissvar "En stärkt brottsofferfond"

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 4 maj 2022

Senast uppdaterad: 22 december 2022