Remissvar Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag och instämmer i bedömningen att förslagen kommer att förstärka skyddet för arbetstagare som diskrimineras och utsätts för trakasserier och sexuella trakasserier.

Förslaget stärker arbetet med att uppnå samtliga jämställdhetspolitiska delmål. Särskilt positivt ser myndigheten på förslagen om att stärka skyddet mot sexuella trakasserier. Eftersom sexuella trakasserier är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor kan förslagen ses som ett led i arbetet för att uppnå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet, att mäns våld mot kvinnor och ska upphöra. Det innebär även ett förstärkt skydd som går i linje med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Sexuella trakasserier

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 10 maj 2022

Senast uppdaterad: 22 december 2022