Remissvar ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i förslaget om ändring i lagen om omställningsstudiestöd. Samtidigt efterfrågar vi vidare utredning om att premiera det underrepresenterade könet, för den aktuella utbildningsinriktningen, i ansökan om omställningsstudiestöd. Jämställdhetsmyndigheten delar inte bedömningen att förslaget är könsneutralt. Därför behövs en mer utförlig analys av konsekvenserna för jämställdheten.

Ekonomi

Utbildning

Publiceringsdatum: 29 februari 2024

Senast uppdaterad: 29 april 2024