Remissvar om ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Detta är jämställdhetsmyndighetens remissvar på departementsmemorian "Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare".

Ekonomi

Publiceringsdatum: 21 juni 2023

Senast uppdaterad: 21 juni 2023