Remissvar på ILO 191 och 207 Safe and healthy working environments

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på förslagen.

Ekonomi

Hälsa

Publiceringsdatum: 21 november 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024