Remissvar på CSN:s förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet

Jämställdhetsmyndigheten har tidigare i ärendet inkommit med remissvar på förslagen i avsnitt 4 där vi inte hade några synpunkter. Vi ser positivt på utredningens förslag att förenkla administrationen så att handläggningstiderna kan kortas och beslut ges snabbare till samtliga studerande.

Omställningsstudiestödet kan genom effektivare handläggning få en viktigare roll vad gäller kompetensförsörjning och rekrytering till yrken i välfärdssektorn som fortsatt är kvinnodominerade.

Ekonomi

Utbildning

Publiceringsdatum: 22 februari 2024

Senast uppdaterad: 22 februari 2024