Remissvar "Träffsäkert" SOU 2021:101

Vi menar att utredningen i sina förslag inte fullt ut beaktar den maktobalans som finns mellan föräldrar, till följd av mäns våld mot kvinnor. Detta berörs främst i bostadsbidragets solidariska betalningsansvar och Försäkringskassans utökade befogenheter att fatta beslut om statlig underhållsreglering.

Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens mening om att en förändring av beräkningen av inkomstunderlaget skulle öka träffsäkerheten i bidragen.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 14 juni 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022