Remissvar SOU 2021:86

Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet är förenlig med svensk rätt.

Ett tillträde till ILO konventionen kommer att innebära stärkt skydd för arbetstagare mot att trakasseras och utsättas för våld på arbetsplatsen och bidrar till det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 23 juni 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022