Remissvar "Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus" (SOU 2022:45)

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar betänkandets förslag.

Publiceringsdatum: 9 december 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022