Remissvar "Rätt och rimligt för statligt anställda" (SOU 2022:8)

Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på betänkandet.

Publiceringsdatum: 21 september 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022