Samordning av våldsförebyggande insatser (2021:10)

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att utveckla arbetet med våldsförebyggande insatser med fokus på pojkar och unga män.

Den här rapporten redovisar Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att utveckla arbetet med våldsförebyggande insatser med fokus på pojkar och unga män. Uppdraget omfattar att lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller primärpreventiva våldsförebyggande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer. Uppdraget omfattar också att lämna förslag om hur det våldsförebyggande arbetet kan följas upp på kort och lång sikt.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 6 april 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024