Skyddade personuppgifter - delrapport

I den här delrapporten beskrivs Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter, samt Jämställdhetsmyndighetens tidigare uppdrag och rapporter om våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

Personer som lever med skyddade personuppgifter möter stora svårigheter, och det är  påfrestande att leva med skyddade personuppgifter på grund av våldsutsatthet. Det framkom i regeringsuppdraget som Jämställdhetsmyndigheten fick i april 2021, med fokus att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. 

I augusti 2023 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter. I arbetet ska Jämställdhetsmyndigheten utgå från det tidigare regeringsuppdraget, samt "verka för att höja kunskapen genom att sprida de kunskapsmaterial som tagits fram till berörda målgrupper i syfte att säkerställa att skyddade personuppgifter inte röjs".

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 27 mars 2024

Senast uppdaterad: 11 juni 2024