Slutredovisning av JIM+

Vi har de senaste två åren haft i uppdrag att utveckla och genomföra ett erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. Den här rapporten utgör vår redovisning av uppdraget.

Ett koncept för erfarenhetsutbyte, kallat JiM+, har utvecklats tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet. Därefter har 13 myndigheter deltagit i erfarenhetsutbytet under 2021. Utbytet har visat sig vara ett väl fungerande stöd för att stärka det interna arbetet med jämställdhetsintegrering hos de deltagande myndigheterna.

En följeforskare har deltagit i arbetet och har sammanställt sina erfarenheter och lärdomar i en separat rapport: Lärande utvärdering av JiM+ (PDF).

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 1 april 2022

Senast uppdaterad: 20 september 2022