Remissvar "Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd" (SOU 2023:25)

Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens analys att tillräckliga språkkunskaper i svenska och samhällskunskap är en nödvändig förutsättning för att till fullo ha makt både över det egna livet och att utöva inflytande över samhällsutvecklingen.

Publiceringsdatum: 20 september 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023