Remissvar "Samhället mot skolattacker" (SOU 2023:28)

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker delbetänkandets förslag. Det är emellertid lämpligt att det förebyggande arbetet utgår från det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Detta med anledning av de skadliga maskuli-nitetsnormer som kan vara förknippade med skolattacker.

Publiceringsdatum: 17 oktober 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023