Remissvar "Direktiv om minimilöner" (SOU 2023:36)

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens förslag. Det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv om täckningsgraden skulle sjunka så mycket att bestämmelsen i direktivet aktualiseras och åtgärder behöver vidtas. Det är också viktigt att täckningsgraden redovisas uppdelat efter kön när kollektivavtalstäckning i Sverige publiceras.

Publiceringsdatum: 10 oktober 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023