Remissvar "Förstärkt skydd av den personliga integriteten" (SOU 2023:37)

De förslag som Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker bidrar till det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, utifrån alla individers rätt och möjlighet till kroppslig integritet, samt det femte jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa. Dessa förslag stärker arbetet med att nå målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, med särskilt fokus på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Publiceringsdatum: 17 november 2023

Senast uppdaterad: 23 november 2023