Statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Redogörelse av verksamheten under 2021.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för jämställdhetsprojekt. I denna rapport lämnar vi en redogörelse för de nio jämställdhetsprojekt som beviljades bidrag 2020. Projekten berör samtliga av rege-ringens jämställdhetspolitiska delmål, och består även av verksamhet som sammankopplar olika delmål. Det sjätte delmålet, om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, är det delmål som flest föreningar angav att deras projekt i mycket hög utsträckning var relevant för.

 

Publiceringsdatum: 2 juni 2022

Senast uppdaterad: 2 juni 2022