Fristad och brottsplats

Denna underlagsrapport är framtagen inom ramen för regeringsuppdraget att höja kunskapen om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetslivet (A2022/00389). Forskningsöversikten belyser forskningsläget på området våld i nära relationer och kopplingen till arbetslivet.

Den har tagits fram av Joakim Petersson, universitetslektor i kriminologi, Laura Uggla forskningsassistent och Susanne Strand professor i kriminologi vid Örebro universitet.

De studier som översikten omfattar visar att de allra flesta av dessa undersökte utsattheten för våld i nära relation, få undersökte våldsutövande i relation till arbetsplatsen. Forskningsöversikten visar även att området inte är ett prioriterat forskningsområde, det visar att det finns flera kunskapsluckor att fylla framöver.

De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarnas egna.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 14 mars 2024

Senast uppdaterad: 13 juni 2024