Uppdrag om utbildningsinsatser och kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2021, fått i uppdrag att 2021–2023 fortsatt erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. En kortfattad delredovisning på hittills uppnådda resultat ska lämnas senast den 17 april 2023. Denna rapport utgör myndighetens delredovisning.

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 17 april 2023

Senast uppdaterad: 17 april 2023