Utbildning för ökad kunskap (2020:4)

Den här rapporten redovisar hur Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med flera högskolor, har arbetat med utbildningsinsatser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt examensmål i högskoleförordningen om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för sju utbildningar på grundnivå. Dessa är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, socionomexamen, sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. Från och med 1 januari 2019 infördes även examensmålet för tandhygienistexamen. Med anledning av detta gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Det här är en delredovisning om uppdraget att erbjuda kunskapsstöd till högskolor.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 1 april 2020

Senast uppdaterad: 29 december 2021