Utforma myndighetens inriktning för jämställdhetsarbetet

Detta är ett stödmaterial till myndigheter för att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025. Jämställdhetsmyndigheten har utgått från de erfarenheter vi har av hur myndigheter tar sig an uppdraget och på de frågor vi ofta får från andra myndigheter.

Syftet med att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering är att tydliggöra vilka ojämställdhetsproblem som er myndighet ska bidra till att lösa. I inriktningen definieras övergripande mål och prioriteringar, vilka ni sedan omsätter i konkreta mål, delmål och aktiviteter verksamhetsplaneringen. En tydlig inriktning för arbetet är en förutsättning för att kunna nå resultat och effekter i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 31 mars 2021

Senast uppdaterad: 27 januari 2022