Val efter eget kön - En kunskapssammanställning om könsskillnader i utbildningsval

Jämställdhetsmyndigheten har gjort en sammanställning av befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval. Rapporten utgör myndighetens redovisning av uppdraget.

Rapporten visar att könsskillnader i utbildningsval består inom stora delar av det formella utbildningssystemet. Kunskapssammanställningen beskriver centrala förklaringsfaktorer på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå som samspelar för att driva och upprätthålla dessa könsskillnader.

Bilaga 2 - Kön, utbildning och val - Forskningsbaserade teorier om könssegregering i och genom det svenska utbildningssystemet

Bilaga 3 - Könsskillnader i utbildningsval - Teori och empiri från den socialpsykologiska forskningslitteraturen

Bilaga 1 finns i huvudrapporten. 

Utbildning

Publiceringsdatum: 1 februari 2022

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022