Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är den lag som styr och påverkar arbetet för medarbetare inom socialtjänsten i Sveriges kommuner.

Socialtjänstens mål är att stödja och främja att människor har

  • ekonomisk och social trygghet
  • jämlika levnadsvillkor
  • möjlighet att delta aktivt i samhällslivet

Hjälp till brottsoffer

Socialtjänstens medarbetare har flera olika arbetsuppgifter. En av dem är att hjälpa brottsoffer. Det innebär bland annat att socialtjänsten ska ge stöd till personer som har utsatts för våld. Det kan vara

  • våldsutsatta kvinnor
  • våldsutsatta män
  • våldsutsatta personer i heterosexuella relationer
  • våldsutsatta personer i homosexuella relationer
  • våldsutsatta barn

I lagen står tydligt att kommunerna har ansvar när det gäller att ge stöd till brottsoffer. Det betyder att socialtjänsten särskilt ska beakta och ta hänsyn till våldsutsatta kvinnor, och till barn som har sett våld mellan personer. Kommunernas socialtjänst ska särskilt försöka ge hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld.

Stöd till kvinnor som har utsatts för våld av en närstående

Socialtjänstlagen lyfter att det är viktigt att ge stöd till kvinnor som har utsatts för övergrepp eller våld av en närstående. Det kan handla om olika typer av våld, så väl psykiskt, fysiskt som sexuellt våld. Med närstående menas att offret har, eller har haft, en nära och förtroendefull relation med förövaren. Oftast handlar det om en nuvarande eller före detta make, sambo, pojkvän, flickvän, eller ett syskon, ett barn eller ett barnbarn.

Socialtjänstens insatser varierar mellan olika kommuner. Många kommuner erbjuder våldsutsatta personer hjälp genom rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd eller ordnar så att en person tillfälligt kan få bo i ett skyddat boende.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024