Coronapandemin och jämställdheten

Covid-19 påverkar hela samhället och får konsekvenser för jämställdheten.

Två kvinnor i sjukvårdskläder arbetar i laboratorium.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att pandemin kan få effekter på samtliga sex jämställdhetspolitiska delmål. I ett antal artiklar analyserar vi utvecklingen av pandemin och dess påverkan på områden  som hälsa, ekonomi och mäns våld mot kvinnor.

Precis som det är viktigt att förstå vilken betydelse covid-19-pandemin har på ekonomin, klimatet och den psykiska hälsan, är det viktigt att förstå den ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Det finns givetvis en osäkerhet i bedömningarna eftersom det många gånger saknas statistiskt underlag. Det vi kan se är att pandemin och de åtgärder som vidtas berör samtliga sex områden som motsvaras av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål.

Pandemins påverkan på ekonomisk jämställdhet

Covid-19-pandemin har haft en negativ påverkan på den ekonomiska jämställdheten. Kvinnor har förlorat inkomst i större utsträckning än män. Samtidigt har fler kvinnor än män fått arbeta hårdare under mer ansträngda arbetsförhållanden.

Ta del av vår rapport Hur har covid-19-pandemin påverkat den ekonomiska jämställdheten? 

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 28 september 2021

Senast uppdaterad: 11 mars 2022

Extra utsatthet för våld under pandemin

Vi har tagit fram material som kommuner kan använda i sitt våldsförebyggande arbete.

Covid-19 och våldsutsatthet