Tack!

Vi kommer kontakta dig via e-post!

Att vara utsatt för våld påverkar hälsan, exempelvis ökar sjukfrånvaron hos våldsutsatta kvinnor med 20 procent.

20% av kvinnorna och 8% av männen hade någon period i sitt vuxna liv blivit utsatt för psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. 

Klicka här för att komma till webbplatsen där du kan läsa mer kring hur du kan inkludera våld i nära relationer i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 7 augusti 2023

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023