Tack!

Vi kommer kontakta dig via e-post!

Att vara utsatt för våld påverkar hälsan, exempelvis ökar sjukfrånvaron med 20 procent.

Ungefär var femte kvinna och var tionde man uppgav sig ha erfarenhet av våld i nära relationer.

Klicka här för att komma till webbplatsen där du kan läsa mer kring hur du kan inkludera våld i nära relationer i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 7 augusti 2023

Senast uppdaterad: 19 januari 2024