Material för spridning

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram informationsmaterial om våldsutsatthet under covid-19. Materialet riktar sig till de som utsätts för våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Informationsmaterial att sprida

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som kommuner kan använda för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka, och var utsatta ska vända sig för att få hjälp. Informationsinsatsen består av olika delar. 

Affischerna riktar sig till olika målgrupper såsom personer med funktionsnedsättning, personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn och unga, och äldre där det övergripande budskapet är "Allt våld lämnar inte märken som syns". Det finns även en affisch med råd till utsatta. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som finns att få, både till utsatta och allmänhet.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material som passar att använda under sommaren, samt ett nytt material som är fokuserat på skolstarten.

Informationsmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Tillsammans med materialet finns även en lathund för hur ni lägger till text och loggor i InDesign-filen med affischerna. Här finns även samtliga affischer till hösten som redigerbara PDF-filer.

Exempel på bildspel i sociala medier

 

Lista över material

 • Affisch (A4, skalbar till A3) med generell rubrik, med plats för kontaktuppgifter till kommunen och nationella stödlinjer, som exempelvis Kvinnofridslinjen etc.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) med plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Affischerna har riktade budskap och målgrupper.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) på flera språk (engelska, arabiska, dari, somaliska och sorani). Affischerna har plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Generell rubrik.
 • 2 bildspel (video) för spridning i sociala medier.
 • Allmän information om materialet i ett utskick till skolor

Så kan ni bidra

 • Sätt upp affischerna, exempelvis i trappuppgångar, tvättstugor, affärer och andra platser i kommunen där de kan synas.
 • Sprid bildspelen. Använd era sociala medie-kanaler.

Material att ladda ner

Affischer personer med funktionsnedsättning

Affischer hedersrelaterat våld och förtryck

Affischer våldsutövare

Affischer våldsutsatta och unga

Information till skolor och socialtjänst inför skolstart

Bildspel till sociala medier - våldsutsatta och unga

Affischer på andra språk - våldsutsatta och unga

Affischer våldsutsatta

 

Webbinarier om covid-19 och våldsutsatthet

Under 2021-2022 har vi genomfört tre webbinarier där myndigheter, organisationer och kommuner diskuterar arbetet mot våldsutsatthet under pandemin.

Ta del av våra webbinarier

Filmer 

Film från Myndigheten för delaktighet (MFD)

För att synliggöra våld mot personer med funktionsnedsättning tog MFD i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten fram en informationsfilm om ämnet riktat till yrkesverksamma. Detta med syfte att belysa vikten av kunskap för att kunna upptäcka, utreda och ge stöd och skydd till personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld.

MfD:s film om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning


Film från Utrikesdepartementet (UD)

Personal på UD berättar om sitt arbete, bland annat med fokus på familjerelaterat tvång. De berättar även hur samverkan mellan dem och socialtjänsten kan se ut.

UD:s sektionstelefon: 08-405 55 88
UD:s jourtelefon: 08-405 50 05

Här kan du ladda ner filmen

Material till barn och unga

Vi har tagit fram ett informationsmaterial om var barn och unga kan vända sig om de är utsatta för våld. 

Materialet består av en ifyllbar pdf och en InDesign-fil. Ni kan lägga till er egen logga i hörnet på fram och baksidan.

Under kapitel 3 “Kontakta socialtjänsten” kan ni lägga till egen lokal kontaktinformation. Det går att fylla i information både i pdf-versionen och InDesign-filen. 

OBS! Kom ihåg att fylla i information under kapitel 3 innan ni sprider materialet.

Ladda ner ifyllbar pdf
Ladda ner InDesign-fil

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 18 januari 2022

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022