Tillsammans mot våld - informationsmaterial

Här hittar ni informationsmaterial som Jämställdhetsmyndigheten tagit fram, som riktar sig till våldsutsatta i samband med covid-19. Informationsmaterialet kan användas av kommuner för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka, och var utsatta ska vända sig för att få hjälp. Informationsinsatserna består av olika delar.

KAMPANJMATERIAL – TILLSAMMANS MOT VÅLD

Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen lanserar den 15 november 2021 den nationella kampanjen Tillsammans mot våld. För andra året går kampanjen med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. På den här sidan finns material från kampanjen för nedladdning.

Kampanjen Tillsammans mot våld lanseras i flera steg. På flera butiker i hela landet visas kampanjen på skärmar under en månads tid. Kampanjen riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om var man kan vända sig för att få stöd.

För att stärka upp kampanjen lokalt har myndigheterna tagit fram ett kampanjmaterial, som kan laddas ner på denna sida.

KAMPANJMATERIALET BESTÅR AV:

Affischer

Kampanjmaterialet innehåller tre affischer, med målgrupperna våldsutsatta, våldsutövare och åskådare. Dessa går att komplettera med lokal kontaktinformation. Affischerna finns både som ifyllbara pdf:er och InDesign-dokument.

Bildspel till sociala medier

I materialet finns tre bildspel, med samma målgrupper som ovan. Filmerna finns i kortare format, som går att publicera direkt i sociala medier med kompletterande text.

Mall för pressmeddelande

Ni kan ladda hem en mall till ett pressmeddelande, med övergripande information om kampanjen samt förslag till hur ni kan komplettera med information om er lokala kampanj.

Ladda ner mallen

Mall för pressmeddelande

Filmer som visas på butiksskärmar

De filmer som visas i butiker finns att ladda hem också. De innehåller kontaktinformation till nationella stödfunktioner. Mejla webb@jamstalldhetsmyndigheten.se om du vill ta del av dessa filmer. 

Textförslag till inlägg i sociala medier

Ett dokument med förslag med inläggstexter till sociala medier finns att ladda hem. Dessa går också att ändra om och komplettera efter behov.

Kampanjmaterial på flera språk

Affischer och bildspel finns även på arabiska, dari, engelska, finska, jiddish, meänkeli, romani, samiska, somaliska och sorani. 

Mejla webb@jamstalldhetsmyndigheten.se om du vill att vi skickar detta till dig.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 november 2021

Senast uppdaterad: 28 juni 2022