Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

Var fjärde kvinna och var sjätte man har någon gång utsatts för våld i en nära relation av en närstående, vilket kan påverka hälsan och arbetsprestationen. Försäkringskassan handlägger varje år omkring 11 000 sjukskrivningsärenden relaterade till kvinnors utsatthet för våld i en nära relation. Både kvinnors och mäns sjukfrånvaro ökar med drygt 20 procent vid utsatthet för våld. Agera nu och ta reda på hur du som arbetsgivare kan inkludera våld i nära relationer i arbetsmiljöarbetet.

Stöd till dig som arbetsgivare

Vi har samlat information om hur du kan inkludera våld i nära relationer i din organisations arbetsmiljöarbete, samt vägledning för hur du som chef kan ge stöd till dina medarbetare.

Här hittar du stödmaterial

Webbkurs: Agera som chef eller kollega

Kompetensutveckla din arbetsplats i hur ni kan förebygga och upptäcka våld i nära relationer! Kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen.

Gå webbkursen

Behöver du tips?

Vill du som chef komma i gång med att inkludera våld i nära relationer i din organisations arbetsmiljöarbete, men behöver tips på hur? Då finns våra utredare tillhands.

Kontakta oss