Stöd i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har gjort en digital sammanställning av material och produkter som har tagits fram av olika aktörer för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med sammanställningen är att bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning samt för att ge inspiration vid framtagande av eget material.

I sammanställningen ingår bland annat material som tagits fram av aktörer på nationell, regional och lokal nivå, såsom exempelvis handlingsplaner, vårdprogram och olika metodmaterial.

Det går att filtrera sammanställningen efter olika kategorier som vi beskriver nedan.

Innehållet i sammanställningen är listad utan inbördes rangordning. Senast skapad post hamnar längts upp i listan.

Typ av material

Vi har kategoriserat typ av material så som, handlingsplan, projekt, myndighetsrapporter, rutiner, webbplatser, webbutbildningar samt även övrigt så som film, inspelade seminarier och podcast.

Välj område

Du kan också välja att filtrera innehåll efter område som är kopplade till de politiska målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Dessa målsättningar är:
1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
3. Effektivare brottsbekämpning
4. Förbättrad kunskap och metodutveckling
I sammanställningen har målsättning två delats upp mellan upptäckt samt stöd och skydd. Målsättning fyra bedöms ingå i samtliga av de övriga målsättningarna.

Nivå

Du kan välja att visa innehåll som är framtaget inom olika förvaltningsnivåer så som kommunal, regional och nationell nivå.

Målgrupp

Du kan välja att visa innehåll för en tänkt målgrupp. Innehåll kan vara lämpade för fler än en målgrupp.

Skicka in dina förslag

Tycker du att något saknas? Det finns möjlighet att skicka in tips om ytterligare material som kan ingå i sammanställningen. Här hittar du formuläret för att skicka in ditt tips.