Broschyrer om kvinnlig könsstympning från ActionAid

ActionAid Sverige har tagit fram olika broschyrer men information om organisationens arbete, stöd i att samtala om könsstympning, information till dig som är berörd av könsstympning samt broschyr med kortfattad information om vad könsstympning är.

Broschyrer för nedladdning på ActionAids webbsida

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst