ActionAid Sverige

ActionAid finns i 46 länder över hela världen. Action Aid bekämpar fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Action Aid Sverige arbetar även specifikt med informationsspridning, utbildning och att ge stöd till utsatta.

https://www.actionaid.se/arbetet-mot-kvinnlig-konsstympning

Webbplats

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle

Utsatta