Rättslig vägledning Brott mot barn (2023:9) - Åklagarmyndigheten

En rättslig vägledning för utredning av brott mot barn. Vägledningen är en omarbetning och uppdatering av den tidigare handboken "brott mot barn". Vägledningen innehåller bland annat information om anmälningsskyldigheten, förundersökningar, tvångsmedel, förhör och dokumentation, med mera.

Stödmaterial

Brottsbekämpning

Nationellt

Förskola/Skola

Rättsväsendet