Amelmottagningen

Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm är en specialistmottagning som erbjuder vård till kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Här kan du läsa mer om amelmottagningens verksamhet.

Gå till Södersjukhusets webbplats

Webbplats

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Nationellt

Hälso- och sjukvård

Utsatta

Anhöriga