Borås stads handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck

En handbok innehållandes ett metodstöd för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen utsatta. Handboken syftar till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. Handboken innehåller information om tecken på könsstympning, utbildningar som man kan gå samt hur man ska agera i situationer då man misstänker att någon blivit utsatt eller kommer att utsättas för könsstympning.

Till handboken på Borås stads webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet