Delrapport A2021/01029 Uppdrag om ökad kunskap om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet

Delredovisning av Myndigheten till stöd för trossamfunds uppdrag om ökad kunskap om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet som har genomförts kopplat till könsstympning. Bland annat har myndigheten i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten bjudit in till ett webbinarium, samt tagit fram ett utbildningsmaterial för studiecirklar med fokus på att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor.

TIll delrapporten på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Trossamfund

Utsatta

Anhöriga