Dokument - Vem gör vad inom Region Kronoberg kring könsstympning av flickor och kvinnor?

Detta dokument från region Kronoberg förtydligar olika instanser av hälso- och sjukvårdens ansvar i att förebygga och upptäcka könsstympning.

Till dokumentet på Region Kronobergs webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Regionalt

Hälso- och sjukvård