En handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för dig inom Barnahusen

En handbok som sammanställer för relevant kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning av flickor och kvinnor för de olika professionerna inom Barnahusens verksamheter.

Till handboken på Barnafrids webbplats

Stödmaterial

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet