En kunskaps- och forskningsöversikt från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

En kartläggning av svensk forskning med syftet att öka kunskapen om könsstympning och de sociala och medicinska konsekvenserna för att skapa förutsättningar för ett välgrundat preventivt arbete och ett bra bemötande.

Till kunskaps- och forskningsöversikten på NCKs webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård