Ett samtalsstöd för socialtjänsten kring kvinnlig könsstympning framtagen av Socialstyrelsen

Ett samtalsstöd som innefattar information om socialtjänstens roll när det kommer till utredning, möjlighet att ansöka om utreseförbud samt polisanmälan vid misstanke om brott. Den ger även stöd i samtalet och hur man kan ställa frågor om könsstympning av flickor och kvinnor, både till utsatta i olika åldrar och anhöriga.

Till samtalsstödet på Socialstyrelsens webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Nationellt

Socialtjänst