Falköping kommuns handlingsplan för Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan mot kvinnlig könsstympning

En handlingsplan och ett metodstöd med hälsofrämjande åtgärder mot kvinnlig könsstympning riktat till elevhälsan och personal inom skolan.

Falköpings kommun metodstöd kvinnlig könsstympning (öppnas som Pdf)

Stödmaterial

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola