Gävle kommuns projekt prevention könsstympning

Projektet drivs av Gävle kommun tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och ideella aktörer. Flera verksamheter ingår i projektet, till exempel socialjtjänst, förskola, mödrahälsovården med flera. Efter en behovsinventering har kunskapshöjande insatser genomförts för samtliga verksamheter. Dessa verksamheter har också utvecklat interna rutiner för att förebygga och upptäcka könsstympning. I projektet ingår även framtagande av en samverkansöverenskommelse för en sammanhållen vårdkedja ska genomföras.

Projekt/metoder

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård