Göteborgs stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med planen är att utveckla och stärka stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning. Många insatser pågår och planen ska fungera som ett stöd i utvecklingen av det fortsatta arbetet. Planen pekar ut en färdriktning för att bredda och fördjupa stadens insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Ansvariga nämnder och styrelser avgör själva hur aktiviteterna tas omhand men det finns rekommendationer och exempel på hur detta kan göras genomgående i planen.

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Kommunalt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Socialtjänst