Handbok för cirkelledare (inom ramen för A2021/01029) "Att samtala om könsstympning, en handbok till dig som ska leda en studiecirkel”

Handboken bygger på Action Aids metod ”Reflection action” och deras anpassade studiematerial ”vi pratar om kvinnlig könsstympning”. En deltagande metod som används runt om i världen och som syftar till folkbildning och social förändring. Materialet kommer att kunna användas som underlag för studiecirklar i föreningar och församlingar.

Till publikationen på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Civilsamhälle

Trossamfund