Haninge kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan om samverkan för att yrkesverksamma på bästa sätt ska kunna möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. Den innehåller information om upptäckt, att ställa frågor och stöd i arbetet.

Till handlingsplanen på Haninge kommuns webbplats

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård